Yhdistys

Olet saapunut Pohjois-Karjalan psykologien ammattiyhdistyksen sivuille. Yhdistyksen toiminta perustuu jäsentensä alueelliseen edunvalvontaan, sekä koulutus- ja virkistystoimintaan. Viimeisinä vuosina, olemme erityisesti kunnostautuneita kahdessa viimeksi mainitussa, paikallistason ammatillista edunvalvontaa unohtamatta. Toimimme Psykologiliiton alaisena jäsenyhdistyksenä, mikä tarkoittaa sitä, että tullakseen psykologiliiton jäseneksi on liityttävä johonkin sen alaiseen alueelliseen jäsenyhdistykseen. Suurimmaksi osaksi yhdistys tuottaa toimintaa jäsenilleen, vuosien varrella tarjolla on ollut myös muutamia avoimia koulutustilaisuuksia.

Meillä Pokassa, kuten jäsenet tapaavat yhdistystä kutsua, tehdään asioita arvo pohjalta. Vuoden 2017 johtokunta määritteli yhdistykselle arvot ja vision, jotka ohjaavat yhdistyksen toiminnan periaatteita ja päätöksentekoa. Arvot ja visio virallistettiin yhdistyksen syyskokouksessa 2017. Johtokunta kiteytti Pokan toiminnan yhteen virkkeeseen:

"Pohjois-Karjalan psykologiyhdistys on ajassa elävä aktiivinen ammatillinen yhdistys, joka edistää jäsentensä hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä"

Toiminnan ja päätöksenteon perustan täytyy tottakai olla arvoihin perustuvaa. Arvot ovat aina muodoltaan tavoitteellisia, niitä ei voi koskaan saavuttaa, mutta niiden mukaisesti voi elää. Siksi koimme tärkeäksi, että yhdistyksen toiminta on ensisijaisesti arvolähtöistä. Koimme tärkeäksi, että jokainen jäsen tuntisi olonsa tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan virkistystapahtumista yksittäisiin kokouksiin saakka. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Yhteistyö
Rohkeus
Ilo
Avoimuus
Moniäänisyys

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta on pitkälti vakiintunutta ja perinteisiin tapahtumiin nojautuvaa. Aika-ajoin tapahtumat kuitenkin muuttuvat ja muuttavat muotoaan. Nimi saattaa säilyä, mutta sisältö saattaa olla jotain uutta ja virkistävää.

Helmirieha

Helmirieha on yhdistyksen jäsenten virkistäytymis ja voimautumistapahtuma, joka nimensä mukaisesti järjestetään alkuvuodesta, yleensä helmikuussa. Helmiriehassa tarjotaan maittavaa murkinaa, sekä matalan kynnyksen virkistäytymiseen ja voimautumiseen tähtävää liikunnallista tai toiminnallista ohjelmaa. Tapahtumassa voidaan yhtälailla joogata, pulahtaa avannossa, kuin tanssia pilkko pimeässä.

Ammatillinen iltapäivä

On perinteinen Psykologian oppiaineen ja kentän psykologien ammatillisen kohtaamisen tilaisuus. Puolen päivän mittaisessa tapahtumassa pidetään alustuspuheenvuoroja ja luentoja jonkin ammatillisesti kiinnostavan ja ajankohtaisen teeman ympäriltä. Alustusten pohjalta käydään keskustelua ja vaihdetaan kokemuksia käytännön työssä esiintyvistä ilmiöistä.

Kesäkauden avajaiset

Yhdistyksen toiminta ei ole mitään ilman kesäjuhlia. Pokka juhlistaa kesää kesäkauden avajaisilla eli kesähellauksella, jossa nautitaan kenties piknikeväitä, käydään lounasristeilyllä tai muistellaan yhdistyksen opintomatkaa.

Syysretki

Syyskokouksen yhteydessä yhdistys tekee perinteisen luontoon liittyvän maakuntamatkan johonkin Pohjois-Karjalalaiseen kohteeseen. Patikkaretken päätteeksi nautitaan lounas ja siirrytään sen jälkeen viralliseen kokousrulettiin.

Kirjakerho

Yhdistyksellä on myös oma kirjakerho. Kerhossa päätetään yhdessä luettava teos, jonka sisältöä makustellaan yhdessä. Kirjakerhon kokoontumisista tiedotetaan jäsenille yhteisesti sähköpostilla.


Miten pääsen yhdistyksen jäseneksi? 

Pohjois-Karjalan psykologiyhdistyksen ja Psykologiliiton jäseneksi voit hakea, jos olet psykologi tai opiskelet psykologiaa pääaineenasi yliopistossa. Suomen Psykologiliiton jäsen sinusta tulee paikallisyhdistyksemme Pokan kautta. Hakemisesta on lisätietoa liiton sivuilla jäseneksi liittyminen. Sieltä löydät myös liittymislomakkeen.


Jäsenasioissa voit olla yhteydessä jäsensihteeriimme sähköpostitse
jasensihteeri@pohjoiskarjalanpsykologit.fiSeuraathan Pokkaa jo sosiaalisessa mediassa?

Instagram: @pokka_ry

Facebook: Pohjois-Karjalan psykologiyhdistys
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Psykologifoorumi 2020 etänä

Syysretki Kolille ja yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous La 2.10.2021

Pokan syksyn ohjelmistossa on Psykologifoorumi ja retki Kolille